Vysílač VODAFONE Vápencová 10, Praha 4

 

Vážení sousedé, jak jste si zajisté všimli, na střeše domu Vápencová 10 vyrostl během posledních týdnů velký vysílač mobilní sítě Vodafone. Většina lidí si neuvědomuje, že umístění vysílače do obydlené zóny není zcela bez rizika. Nemalá skupina vědců si je jista, že i nízká hladina nepřetržitě působícího mikrovlnného záření má negativní dopad na zdraví lidí (netepelné účinky) ve vzdálenosti několika set metrů od vysílače.

Například prof. Henry Lai z Washingtonské univerzity porovnal výsledky studií účinků používání mobilních telefonů a vysílačů na lidské zdraví a zjistil, že 84 studií objednaných mobilními operátory nebo průmyslem vyrábějícím komponenty pro něj, hovoří v poměru 70% ku 30% ve prospěch žádného nebo zanedbatelného negativního vlivu na lidské zdraví, zatímco v případě 137 nezávislých studií je tento poměr téměř přesně opačný, tedy podle 70% studií mají škodlivý vliv na zdraví populace!

V přibližně 13 nezávislých vědeckých studiích bylo zaznamenáno poškození DNA frekvencemi mobilních sítí, a to poškození jak jednovláknové tak dvouvláknové. Když dojde k poškození jednovláknové DNA, tak se dokáže sama opravit. Dochází k tomu pod vlivem různých činitelů, jako je například znečištění ovzduší. Poškození obou vláken DNA se ovšem samo opravit nedokáže, a tak mohou vzniknout genové mutace a zde je již jen krůček například k rozvoji rakoviny.

My občané jsme naivní, protože téměř nic nevíme o tom, jak fungují vysílače mobilních sítí a jak mobilní telefony.

Spoléháme na to, že autorita – úřad – rozhodla, že zařízení je neškodné nebo že je vše v pořádku a žijeme v této iluzi. Bohužel se na to nedá vždycky spolehnout.

Pro neionizující záření existují státem dané „bezpečnostní normy“. Tyto normy bohužel vycházejí z předpokladu, že toto záření nemá vliv na lidské zdraví, pokud nedosáhne hodnot, kdy začne zahřívat živou tkáň. Jinými slovy, že působí jako mikrovlnná trouba. Přeci nechceme, aby se naše orgány opekály, jako brambory v mikrovlnné troubě... Ovšem tentp předpoklad ale jednoduše není správný. Normy nestanovují profesionálové pracující ve zdravotnictví, ale fyzikové a inženýři, tedy lidé s technickým vzděláním, kteří ignorují důkazy o negativním působení záření na lidské zdraví. Navíc tyto normy stanovují leckdy sami výrobci (Motorola, Nokia) anebo armáda. Tedy subjekty, které mají na věci svůj vlastní zájem a nechtějí normy zpřísňovat. Chtějí, aby normy byly co nejměkčí. S novými informacemi se stále více ukazuje, jak jsou normy podhodnocené. A když neexistují pořádné normy chránící lidské zdraví, výrobci a provozovatelé mobilních sítí nejsou nuceni hledat cesty, abychom mohli využívat bezdrátovou komunikaci bezpečně.

V historii se už mnohokrát ukázalo, že technici a konstruktéři dokáží využívat různé technologie tak, aby nám neškodily, pokud k tomu jsou ale motivováni. V případě mobilních sítí je však hlavní motivací zisk a nikoliv zdraví – instalují se stále nové vysílače a antény zvyšující hladiny záření více a více.

Předpoklad, že můžeme bez obav pokračovat ve stále větším zamořování životního prostředí – ať již chemickým nebo elektromagnetickým smogem bez jakýchkoliv dopadů na nás a na vše živé, je nutné přehodnotit, protože není správný.

Existuje velké množství vědecké literatury, která popisuje, jak vysílače mobilních operátorů mění chování, narušují schopnost učit se a pamatovat si. Podle některých studií došlo obecně od roku 1997, kdy byla nasazena druhá generace mobilních telefonů, tzv. GSM síť, ke zřetelnému zhoršení zdravotního stavu celé populace.

Výčet potíží a nemocí pravděpodobně spojený či ne zcela vyloučitelný vlivem dlouhodobého působení záření vycházejícího z mobilních telefonů a vysílačů je následující:

Bolení hlavy, motolice, neschopnost se soustředit, změny chování, zhoršení paměti (toto již v krátkodobém horizontu, zejména u dětí a citlivějších jedinců je nástup rychlejší a patrnější). Dále přichází neplodnost, narušení menstruačního cyklu, potíže s otěhotněním, neurologická onemocnění, rakovina, Alzheimer, poruchy metabolismu neurotransmiterů, amyotrofické laterální sklerózy, Parkinsonova choroba, poškozování nervových buněk.

Záření z vysílače je zdravotně nebezpečné pro domy v blízkosti cca 500 metrů (ulice Vápencová a Na Vápenném) !

Vysílač byl nainstalován na přání vlastníků domu Vápencová 10 za finanční odměnu. Vaše nemovitost v blízkém okolí vysílače klesá na ceně ! – potvrzeno realitními makléři

Vyzýváme Městskou část Praha 4 aby nás nevystavovala ať už prokázaným nebo zatím neprokázaným zdravotním rizikům a přijala za svůj princip předběžné opatrnosti.

Podáváme petici za okamžité odstranění tohoto vysílače z obytné zóny.
Připojte se - napište Váš kontakt na petice@vysilace.eu

Spojíme se s Vámi a doneseme Vám k podpisu petiční arch. Samozřejmě pokud máte jakékoliv podněty k diskuzi ozvěte se také.
Vaši sousedé Ondřej Ševčík a David Frank, Na vápenném 1.

Informace z tohoto webu si můžete stáhnout v textovém souboru.

 

Zde přikládáme odkazy na důležité informace týkající se problematiky účinků elektromagnetického záření na lidský organismus.

Plný signál – nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření video ČT2 11.9.2012

Průmysl mobilních telefonů před soudem video ČT2 28.9.2012

Soud v Paříži zakázal anténu na domě

http://elektro.tzb-info.cz/8572-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-vi

http://zdravi.dama.cz/clanek.php?id=9372

http://www.zdravy-domov.cz/clanek/emp-a-zdravotni-rizika

http://www.nazeleno.cz/bio/alternativni-medicina/print_1/lay_3/mobily-a-deti-bezpecnost-versus-zdravotni-komplikace.aspx

http://gps.online-centrum.cz/2010/07/cancer-center-v-pittsburghu-varuje-rizik-mobil/

http://www.bioprotect.cz/problematika/

Mobily jsou škodlivé, preventivně varuje šéf amerických onkologů

Nebezpečné záření

Vědecké konsorcium vyzývá k výraznému snížení limitů EMP

Spořilovské noviny- diskuze obyvatel

http://mobil.idnes.cz/mobily-opravdu-zpusobuji-rakovinu-varoval-nejrozsahlej
si-vyzkum-1fd-/mob_tech.aspx?c=A071013_132232_tech-a-trendy_apo

http://mobil.idnes.cz/nespete-s-mobilem-zpusobuje-bolesti-hlavy-fji-/mob_tec
h.aspx?c=A080118_142519_mob_tech_apo

http://mobil.idnes.cz/startuje-rozsahly-vyzkum-o-skodlivosti-mobilu-u-deti-p
p2-/mob_tech.aspx?c=A090305_105144_mob_tech_apo

http://1elektrosmog.pise.cz/70-zmeny-neurotransmiteru-vlivem-vysilacu-bst.ht
ml

http://1elektrosmog.pise.cz/105-ukrajinsky-vedec-v-brne-o-mikrovlnach-a-rako
vine.html

http://elektrosmog.blog.cz/rubrika/vedecke-studie

 

Britské listy:

http://blisty.cz/art/17691.html

 

ANGLICKY:

http://microwavenews.com/

http://www.electrosensitivesociety.com

 

Larry King na CNN se ptá odborníků na potenciální škodlivost mobilních telefonů:

http://www.youtube.com/watch?v=Lo8xev91QWo

český překlad zde

http://www.youtube.com/watch?v=17kYGH_6kWg

český překlad zde

 

CNN – informování o zdravotních rizicích ze strany WHO (Světová zdravotnická organizace)

http://www.youtube.com/watch?v=lVeKHZs2RQY

Přednáška odborníků o vysílačích:

http://www.youtube.com/watch?v=AEOcB7Svhvw&playnext=1&list=PLAN8_GALIDGRV-XAOLVOBIH1ZB3XTIBEA

http://www.youtube.com/watch?v=a6wLFeIrCtU

http://profncampbell.wordpress.com/2012/11/25/cell-phone-dangers-devra-davis/

http://natural.tv/2012/06/17/urgent-warning-to-all-cell-phone-mobile-phone-users-must-see-video/